אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות:

 • תשואה בחודש פברואר: -0.80%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.41%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.54%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%

השוואת תשואות בין "אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 12957
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 30/04/2020

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 510 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.56%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.02%
 • נכסים לא סחירים: 23.43%
 • נכסים בארץ: 80.83%
 • חשיפה למט"ח: 21.42%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.07%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.34%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.89%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.26%
 • פיקדונות: 6.60%
 • הלוואות: 4.36%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 9.20%
 • נכסים אחרים: 8.28%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!