אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות:

 • תשואה בחודש אפריל: -0.24%
 • תשואה מתחילת השנה: -1.64%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.45%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.68%

השוואת תשואות בין "אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 12957
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 30/04/2020

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 346(במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.25%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.26%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.03%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.00%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.36%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.57%
 • פיקדונות: 2.10%
 • הלוואות: 5.57%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 18.68%
 • קרנות נאמנות: 0.01%

למעלה!