קופות-גמל

קופת גמל - עד 25% מניות

בקבוצה זו קופות גמל קופת גמל שמשקיעות עד 25% מהנכסים שלהן במניות...
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!