פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול מניות

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות - מיטב פנסיה מקיפה -2.15% 19.46% 30.29% 0.45 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל פנסיה - מניות - הראל פנסיה -3.37% 27.51% 36.00% 0.56 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות - מנורה מבטחים פנסיה -3.59% 24.79% 36.67% 0.54 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל מקפת אישית מניות - מגדל מקפת אישית -4.35% 25.45% 34.84% 0.53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב מקיפה - מסלול מניות - מיטב פנסיה מקיפה -4.58% 24.92% 34.24% 0.51 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל פנסיה מניות - כלל פנסיה -4.91% 25.60% 37.57% 0.53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות - הפניקס פנסיה מקיפה -6.55% 24.71% 36.03% 0.49 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה -7.13% 18.84%   0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.58% 23.91% 35.09% 0.52
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!