פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול לפנסיונרים

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים - כלל פנסיה 5.01% 15.31% 28.43% 2.21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים - מנורה מבטחים פנסיה 4.96% 15.99% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים - מגדל מקפת אישית 4.93% 17.24% 30.45% 1.97 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים - הראל פנסיה 4.85% 17.25% 31.73% 1.85 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - הפניקס פנסיה מקיפה 4.70% 15.53% 28.62% 1.91 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) - איילון מיטב פנסיה מקיפה 4.51% 15.36% 28.43% 1.96 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים - מנורה מבטחים פנסיה 4.43% 15.63% 29.40% 1.61 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 4.42% 16.81% 32.45% 2.88 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים - הפניקס פנסיה מקיפה 3.82% 19.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.63% 16.46% 23.28% 1.60
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!