פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - הפניקס פנסיה מקיפה 12.31% 35.85% 53.10% 1.39 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל פנסיה לבני 50 ומטה - כלל פנסיה 11.37% 35.01% 51.87% 1.25 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה - איילון מיטב פנסיה מקיפה 11.31% 35.29% 50.66% 1.26 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה - מגדל מקפת אישית 10.39% 30.71% 45.31% 1.26 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה - הפניקס פנסיה מקיפה 9.40% 26.74% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 6.03% 30.11% 50.08% 1.11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - פסגות פנסיה מקיפה -- -- -- 1.05 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 10.14% 32.29% 41.84% 1.05
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!