פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון - כללי

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול כללי -0.35% 16.50% 29.62% 0.92% 0.74 23,086 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה כללי -0.98% 22.23% 37.12% 0.96% 0.84 18,977 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -1.02% 19.06% 33.79% 0.92% 0.77 14,761 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 איילון- כללי -1.19% 15.47% 27.04% 0.94% 0.67 1,389 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל - כללי -1.31% 16.92% 30.16% 1.09% 0.72 34,165 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה-קרן י' חדשה -2.39% 13.51% 27.32% 1.00% 0.59 10,864 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -2.67% 13.10% 26.36% 0.86% 0.55 3,113 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -3.30% 20.72% 32.40% 0.80% 0.84 4,253 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי -3.43% 15.16% 29.12% 0.85% 0.68 1,607 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -3.57% 0.00% 0.00% 0.85% 0.00 1,646 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -5.01% 12.13% 21.54% 0.98% 0.47 273 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -9.47% 6.39% 20.21% 0.86% 0.28 3,852 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.89% 14.27% 26.22% 0.92% 0.60% 9,832
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!