שאלות ותשובות / מה זה תשואה מצטברת ומה זה תשואה שנתית?

תשואה מצטברת, היא הרווח שנצבר בחשבון קרן ההשתלמות או קופת הגמל שלכם בתקופה מסויימת, מחולק בסך הכסף שהפקדתם באותה תקופה (התשואות המוצגות בטלאות השוואת התשואות של מיי גמל נט הן תשואות מצטברות).

לדוגמא: אם במהלך תקופה מסוימת הפקדתם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל 100,000 ₪,וכיום יש בקרן 150,000 ₪, התשואה המצטברת שלכם היא: 150,000/100,000=50%.

תשואה שנתית, היא התשואה המצטברת שהרוויחה קרן ההשתלמות או קופת הגמל שלכם בתקופה מסוימת, המחולקת בסך השנים של התקופה.

לדוגמא: אם במהלך שנתיים וחצי קרן ההשתלמות או קופת הגמל שלכם השיגה תשואה מצטברת של 50%, התשואה השנתית שלכם היא: 50%/2.5=20%.