שאלות ותשובות / מהי קבוצת התמחות?

כדי שתוכל להשוות בין מגוון האלטרנטיבות חילקנו את כל הקופות והקרנות באתר מיי גמל נט למספר "קבוצות התמחות".

לכל הקופות בקבוצת התמחות יש את אותו אפיק השקעות מרכזי, הן משקיעות בנכסים דומים בעלי רמת סיכון דומה ולכן ניתן להשוות בין התשואות שהיא השיגו ולהסיק על איכות ניהול ההשקעות שלהן.