מה קשור תיקון 190 לפנסיה שלי?

שלום רב,

התארכות תוחלת החיים ויוקר המחיה, הביאו את מדינת ישראל להקים כלים ומכשירי חיסכון יחודיים, במטרה לעודד את האזרחים לחסוך לפנסיה, כדי לסייע להם לנהל באופן עצמאי, אורח חיים ברמה טובה.

הכלי המרכזי של האזרחים לחיסכון אחרי שיצאו לגמלאות הוא קרן פנסיה.

קרן הפנסיה היא חיסכון נפוץ, רחב וזול, אשר מקבל הבטחת תשואה חלקית ממדינת ישראל. אולם, גם קרן הפנסיה לעיתים אינה מספיקה לממן את אורח החיים להם היו רגילים החוסכים, לפני שפרשו לגמלאות.

כדי לנסות ולפתור חלק מבעיה זו נקבע תיקון 190.

מהו תיקון 190 שנכנס לתוקף בתחילת שנת 2012?

התיקון מעניק הטבות מס משמעותיות לחוסכים ויכול להעניק הטבות מס גם ליורשים שלהם.

התיקון משפיע ישירות על אפשרויות החיסכון של אזרחים מבוגרים אשר הגיעו לגיל פרישה.

ללא תיקון 190 עמדו בפני הפורשים לגמלאות, שתי אפשרויות בנוגע לכספי הפיצויים שצברו:

  1. להותיר את כספי הפיצויים (חלקית או במלואם) בקופת גמל אשר תשלם להם בעתיד קיצבה, ללא אפשרות למשוך את הפיצויים הללו בעתיד באופן נזיל (מסלול הוני).
  2. למשוך את כספי הפיצויים, תוך תשלום מס על החלק שאינו פטור.

תיקון 190, מאפשר לחוסכים לערוך חשבון עם רשויות המס, ולהעביר את כספי הפיצויים לחסכון המיועד ליוצאים לגמלאות.

החוסכים בתיקון 190 יכולים להפקיד את הפיצויים לקופת גמל או פוליסת חיסכון, אשר שניהם יהיו חסומים להפקדות חדשות.

המעבר של כספי החסכון בין קופות גמל, בין מסלולים שונים בתוך קופת הגמל ואף בין קופת גמל לפוליסת חיסכון- פטור ממס לחלוטין.

אם וכאשר ירצו החוסכים למשוך את הכספים באופן נזיל (המכונה בשפה המקצועית: הוני), הם יצטרכו לשלם מס של 15% על הרווח הנומינלי בלב, (לעומת מס של 20%-25% באפיקי חיסכון אחרים (למעט קרנות השתלמות).

שימו לב: על מנת למשוך את הכספים באופן נזיל, על החוסכים שפרשו לגמלאות, להציג שיש להם גמלה בגובה של כ- 5,012 לפחות, ממקור אחר.

אם בעתיד יבקשו החוסכים למשוך את הכספים כקיצבה (בהתאם למקדם האקטוארי שיהיה נהוג בזמן המשיכה), הם יכולו למשוך את הכספים בפטור מלא מתשלום מס עד לגובה 52% מ-“הקצבה המזכה”.

תיקרת “הקיצבה המזכה” לשנת 2024 היא בסך של 9,430 ₪, ולכן תקרת הפטור ממס למי שהגיע לגיל הפרישה, ובוחר כיום למשוך את כספי הפיצויים שלו כקיצבה עומדת על כ-4,903 ₪ בחודש.

אם הקצבה שיקבל החוסך מקופת הגמל או פוליסת החיסכון גבוהה יותר מתקרת הפטור ממס, הוא ישלם מס רק על החלק שמעל התקרה, לפי מדרגות המס המקובלות (במדרגה הנמוכה ביותר 10%, ובמדרגה הגבוהה ביותר- 50%).

החוסכים יכולים לבצע היוון של הקצבה שהם אמורים לקבל (שוב, בהתאם למקדם ההיוון האקטוארי), תחת ההנחה שהוא הגיע לגיל פרישה ויש ברשותו מקורות הכנסה אחרים, מעל להכנסה המינימלית שתיקבע.

החוסכים יוכלים גם להוריש את הסכום הצבור בקופת הגמל או פוליסת החיסכון ליורשים שלהם או לשארים אחרים לפי בחירה.

היורשים או השארים יכולים למשוך את הכספים שהוקדו תחת תיקון 190, לאחר תשלום מס, או שהם יכולים לבחור להשאיר אותו בקופת הגמל או בפוליסת החיסכון עד ליום שיגיעו הם לגיל פרישה, ולנצל גם הם את הטבות המס הגלומות בתיקון 190 או להעביר אותה ליורשיהם, וחוזר חלילה.

תיקון 190 הוא מכשיר חשוב לחסכון והשקעה עבור הפורשים לגמלאות אשר יש להם הכנסה נוספת, מעל להכנסה המזכה.

בתיקון 190 גלומה הטבת מס מאוד משמעותית, הלוקחת בחשבון כספי פיצויים שמשכתם בעבר.
להחלטה זו משמעות כלכלית מהותית וחשובה. מומלץ להתייעץ עם יועץ-מס או סוכן פנסיוני מורשה כאשר הגעתם לגיל פרישה, ולבדוק כיצד תוכלו לנצל את הטבות המס באופן הטוב ביותר.


השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני או סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת לכם באופן אישי. הכל ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:
    היכנסו לדף הראשי של מיי-גמל-נט או לדפים המיוחדים שהכנו עבורכם להשוואת קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, ותוכנית חיסכון לכל ילד, ותוכלו לראות מי המצטיינות בכל טווחי הזמן, ובכל אפיקי ההשקעה.צוות מיי גמל נט, מבקש לאחל לכם בריאות טובה, והצלחה בהשקעות.


    כתיבת תגובה