הרפורמה בדמי הניהול

הרפורמה בדמי הניהול בקופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים:

משרד האוצר, פרסם בחודש יוני 2012 תקנות חדשות המסדירות את דמי הניהול המרבים אשר מותר לגבות מהחוסכים באפיקי החיסכון הפנסיוני.

להלן דמי הניהול המרביים החל מינואר 2013

 • קרנות פנסיה חדשות מקיפות : עד 0.5% מהצבירה, עד 6% מההפקדה החודשית.
 • פוליסות ביטוחי מנהלים וקופות גמל: עד 1.1% מהצבירה, עד 4% מההפקדה החודשית.
 • קרנות השתלמות: עד 2% מהצבירה בלבד.

דמי הניהול המרביים החל מינואר 2014

 • קרנות פנסיה חדשות מקיפות : עד 0.5% מהצבירה, עד 6% מההפקדה החודשית.
 • פוליסות ביטוחי מנהלים וקופות גמל: עד 1.05% מהצבירה, עד 4% מההפקדה החודשית.
 • קרנות השתלמות: עד 2% מהצבירה בלבד.

חשוב לציין כי מחשבונות עמיתים אשר מוגדרים כ- “מנותקי קשר” יגבו דמי-ניהול נמוכים יותר של כ-0.3%, עד לאיתור המוטבים החוקיים ע”י הגוף המנהל.
מחשבונות המשלמים למוטבים קצבאות זקנה או שארים יגבו דמי ניהול מירבים של 0.6%.

בנוסף פרסם המפקח על הביטוח והחסכון חוזר, הקובע כי כל גוף מוסדי המציע לעמית הנחה בדמי הניהול יחוייב להמעניק את ההנחה במשך שנתיים לפחות.

הגוף המוסדי המנהל את כספי העמית יהיה רשאי להעלות את דמי הניהול לפני השלמת תקופה של שנתיים בכל אחד מהמקרים הנ”ל לאחר קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמית:

 • אם הופסקו הפקדות העמית.
 • אם העמית משך את היתרה הצבורה באופן מלא או חלקי.
 • אם יתווסף גורם הפצה אשר יגבה עמלה נוספת מהגוף המוסדי.

מומלץ כמובן על העמית לא להמתין לגיל פרישה, ולהתעדכן באופן שוטף בביצועי חסכונותיו.
עליו לבדוק ולהשוות את התשואות שצברו קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל להשקעה, פוליסות החיסכון, וביטוחי המנהלים שלו. בנוסף יכול העמית לבדוק מהם דמי הניהול הממוצעים שנגבו מהעמיתים האחרים, לעומת דמי הניהול שנגבו ממנו.


השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם, כדי לתת לכם ייעוץ מקצועי, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.


  קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון


   


  כתיבת תגובה