ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות:

 • תשואה בחודש אוגוסט: -1.16%
 • תשואה מתחילת השנה: -4.58%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.00%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.45%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.67%

השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 • מספר קופה: 12530
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 28/11/2018

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 230 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.09%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.51%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.17%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.37%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.91%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.89%
 • פיקדונות: 0.77%
 • הלוואות: 0.13%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 16.13%
 • קרנות נאמנות: 0.05%

למעלה!