ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות:

 • תשואה בחודש פברואר: -1.33%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.10%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.51%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.78%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.66%

השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 • מספר קופה: 12530
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 28/11/2018

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 236 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.49%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.50%
 • נכסים לא סחירים: 10.35%
 • נכסים בארץ: 92.46%
 • חשיפה למט"ח: 14.44%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.63%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.46%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.68%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.59%
 • פיקדונות: 2.36%
 • הלוואות: 3.73%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 10.71%
 • קרנות נאמנות: 0.04%
 • נכסים אחרים: 4.79%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!