הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
 • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
 • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.

תשואות הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי:

 • תשואה בחודש דצמבר: -2.23%
 • תשואה מתחילת השנה: -10.72%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.72%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.16%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.21%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 8629
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 347 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.88%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.50%
 • מדד שארפ: 0.17
 • נכסים לא סחירים: -0.62%
 • נכסים בארץ: 80.37%
 • חשיפה למט"ח: 17.96%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.02%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.72%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.00%
 • הלוואות: 0.05%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 42.07%
 • נכסים אחרים: 0.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!