קופות-גמל

קופת גמל - כללי

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 0.68% 22.95% 35.65% 0.00% 0.95 4,867 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
2 שיבולת-תגמולים -1.24% 6.45% 12.10% 0.20% 0.54 890 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
3 גלובל נט גמל IRA -2.71% 15.65% 19.64% 0.23% 0.59 291 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 בר -4.59% 15.75% 29.41% 0.25% 0.61 4,485 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים יותר מסלול ד -5.13% 5.65% 14.59% 0.61% 0.35 888 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב דש בטחון -6.00% 10.12% 20.91% 0.35% 0.46 18 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מנורה מבטחים אמיר כללי -6.20% 10.00% 20.87% 0.51% 0.40 471 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מחוג מסלול כללי -6.35% 10.16% 21.20% 0.19% 0.43 321 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
9 הפניקס מחלה -6.36% 2.31% 4.44% 0.80% 0.11 3 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 נייר אמריקאי -6.44% 12.49% 23.13% 0.42% 0.49 50 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
11 אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית -6.84% 14.40% 25.01% 0.39% 0.54 69 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
12 הראל דקל -7.19% 7.54% 16.69% 0.43% 0.32 55 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 מקפת דמי מחלה -7.91% 8.23% 18.17% 0.42% 0.34 47 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 סוכנות-תגמולים -8.00% 0.97% 9.12% 0.36% 0.12 275 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
15 אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה -10.41% 1.19% 9.92% 0.51% 0.09 43 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.65% 9.59% 18.72% 0.41% 0.42% 852
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!