קופות-גמל

קופת גמל - כללי

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 11.45% 31.19% 43.75% 0.00% 1.32 5,321 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
2 בר 9.30% 29.45% 44.34% 0.25% 1.19 4,728 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מחוג מסלול כללי 8.67% 23.32% 35.26% 0.19% 0.97 361 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
4 מיטב דש בטחון 8.46% 23.64% 34.19% 0.35% 1.07 18 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים אמיר כללי 8.28% 23.91% 35.90% 0.51% 0.93 537 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 נייר אמריקאי 7.10% 25.22% 36.41% 0.42% 1.08 57 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
7 הראל דקל 6.39% 20.86% 31.10% 0.43% 0.91 59 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית 5.94% 25.97% 38.04% 0.39% 1.10 74 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
9 מקפת דמי מחלה 5.74% 21.44% 31.86% 0.42% 0.91 51 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 מנורה מבטחים יותר מסלול ד 5.16% 15.55% 24.98% 0.61% 0.83 937 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הפניקס מחלה 5.09% 14.95% 16.13% 0.80% 0.73 4 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 שיבולת-תגמולים 4.03% 10.71% 17.29% 0.20% 1.00 916 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
13 אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה 3.01% 16.11% 25.50% 0.51% 0.69 48 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 אלטשולר שחם קמה 0.75% 5.51% 10.52% 0.17% 0.39 0 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
15 סוכנות-תגמולים 0.07% 10.72% 20.64% 0.36% 0.66 307 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.96% 19.90% 29.73% 0.37% 0.92% 894
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!