פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול מיועד לפורשים בשנה מסויימת

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 - מנורה מבטחים פנסיה 7.93% 28.60% 47.29% 1.13 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 - מנורה מבטחים פנסיה 7.84% 29.74% 48.14% 1.08 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 - מנורה מבטחים פנסיה 7.59% 28.85% 47.36% 1.09 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 - מנורה מבטחים פנסיה 7.40% 28.25% 47.02% 1.15 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 - מנורה מבטחים פנסיה 6.93% 28.66% 46.69% 1.04 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 - מנורה מבטחים פנסיה 6.70% 24.46% 41.09% 1.12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 - מנורה מבטחים פנסיה 6.55% 22.54% 37.00% 1.18 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 - מנורה מבטחים פנסיה 4.67% 17.70% 29.55% 1.08 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.95% 26.10% 43.02% 1.11
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!