פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול מיועד לפורשים בשנה מסויימת

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 - מנורה מבטחים פנסיה -0.20% 16.92% 30.04% 0.87 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 - מנורה מבטחים פנסיה -0.75% 12.56% 23.92% 0.78 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 - מנורה מבטחים פנסיה -1.05% 20.45% 36.58% 0.77 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 - מנורה מבטחים פנסיה -1.27% 20.16% 36.36% 0.79 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 - מנורה מבטחים פנסיה -1.42% 17.33% 31.97% 0.76 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 - מנורה מבטחים פנסיה -1.87% 20.32% 36.24% 0.73 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 - מנורה מבטחים פנסיה -2.03% 20.84% 36.63% 0.72 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 - מנורה מבטחים פנסיה -2.98% 19.47% 34.80% 0.66 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.45% 18.51% 33.32% 0.76
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!