פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה - מגדל מקפת אישית 8.26% 21.13% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 - איילון מיטב פנסיה מקיפה 7.75% 20.18% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 7.31% 20.23% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה - הראל פנסיה 7.27% 19.16% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.65% 20.18%
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!