פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל פנסיה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה 8.05% 23.66% 35.79% 1.44 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה - מגדל מקפת אישית 7.03% 20.78% 32.19% 1.33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה - איילון מיטב פנסיה מקיפה 6.69% 21.00% 30.92% 1.36 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה מקיפה 6.26% 22.34% 34.47% 1.28 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה מקיפה 5.22% 16.84% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 פסגות פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה - פסגות פנסיה מקיפה -- -- -- 1.12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 3.27% 19.87% 30.96% 1.37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.09% 20.75% 27.39% 1.13
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!