פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל פנסיה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה -0.71% 15.53% 27.55% 0.91 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה מקיפה -1.46% 14.02% 26.34% 0.82 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה - הראל פנסיה -1.53% 13.05% 23.93% 0.81 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה - מגדל מקפת אישית -1.72% 13.44% 24.40% 0.82 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה - איילון מיטב פנסיה מקיפה -2.07% 13.14% 23.99% 0.83 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה מקיפה -2.60% 8.98%   0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה -2.63% 10.88% 22.88% 0.73 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.82% 12.72% 24.85% 0.82
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!