פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול הלכתי

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים - מגדל מקפת אישית 2.02% 12.94% 26.54% 1.85 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל פנסיה - הלכה - הראל פנסיה -1.71% 14.92% 27.26% 0.68 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 חושן (כהלכה) - כלל פנסיה -2.49% 11.39% 23.10% 0.57 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה - הפניקס פנסיה מקיפה -2.73% 12.55% 25.61% 0.62 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל מקפת אישית הלכה - מגדל מקפת אישית -2.89% 12.78% 24.62% 0.59 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 איילון מיטב מקיפה הלכה - איילון מיטב פנסיה מקיפה -3.81% 13.20% 24.70% 0.58 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה - מנורה מבטחים פנסיה -4.83% 8.85% 19.80% 0.44 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה -7.15% 10.36% 23.74% 0.44 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.95% 12.12% 24.42% 0.72
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!