פנסיה

פנסיה כללית מסלול לפנסיונרים

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים - מנורה מבטחים משלימה -5.46% 4.11%   0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים - הפניקס פנסיה משלימה -5.73% 5.66%   0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים - הפניקס פנסיה משלימה -6.67% 0.24% 11.74% 0.23 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים - מגדל מקפת משלימה -6.86% 2.58% 15.20% 0.32 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה קיימים - הראל פנסיה כללית -7.65% 1.43% 14.11% 0.24 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל פנסיה משלימה - מסלול מקבלי פנסיה - כלל פנסיה משלימה -8.10% 0.33% 11.07% 0.16 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים - מנורה מבטחים משלימה -8.16% -0.23% 13.06% 0.21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 איילון מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה - איילון מיטב פנסיה כללית -8.60% -2.43% 11.38% 0.12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים - אלטשולר שחם פנסיה כללית -10.33% 0.97% 16.01% 0.21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.51% 1.41% 13.22% 0.21
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!