פנסיה

פנסיה כללית מסלול לפנסיונרים

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים - מגדל מקפת משלימה 3.18% 14.43% 23.16% 0.76 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים - מנורה מבטחים משלימה 2.55% 12.27% 20.52% 0.54 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 איילון מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה - איילון מיטב פנסיה כללית 2.32% 11.60% 20.12% 0.53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל פנסיה משלימה - מסלול מקבלי פנסיה - כלל פנסיה משלימה 2.28% 11.21% 19.39% 0.58 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים - הפניקס פנסיה משלימה 2.17% 10.70% 17.98% 0.58 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים - מנורה מבטחים משלימה 1.99% 11.38% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה קיימים - הראל פנסיה כללית 1.98% 13.55% 21.63% 0.59 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים - אלטשולר שחם פנסיה כללית 1.39% 16.55% 24.79% 0.59 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים - הפניקס פנסיה משלימה 0.99% 13.73% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.09% 12.82% 16.40% 0.46
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!