פנסיה

פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה - כלל פנסיה משלימה 5.73% 23.77% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 - איילון מיטב פנסיה כללית 4.10% 15.73% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה - אלטשולר שחם פנסיה כללית 4.01% 14.99% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה - מגדל מקפת משלימה 3.36% 13.93% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.30% 17.11%
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!