פנסיה

פנסיה כללית מסלול כללי

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה - כלל פנסיה 7.31% 21.85% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה - מגדל מקפת אישית 7.30% 23.92% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה - הראל פנסיה 6.60% 18.64% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה - מגדל מקפת אישית 6.46% 17.11% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל פנסיה כללית - כללי - הראל פנסיה כללית 5.74% 22.63% 36.34% 0.98 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל פנסיה משלימה - כללי - כלל פנסיה משלימה 5.19% 23.80% 38.36% 0.97 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מגדל מקפת משלימה כללי - מגדל מקפת משלימה 4.26% 20.73% 31.76% 0.88 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 איילון מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה - איילון מיטב פנסיה כללית 3.75% 22.16% 34.18% 0.79 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה - הראל פנסיה כללית 2.59% 15.63% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה - איילון מיטב פנסיה מקיפה 1.23% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 כלל פנסיה שיקלי טווח קצר - כלל פנסיה 0.80% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 כלל פנסיה משלימה שיקלי טווח קצר - כלל פנסיה משלימה -0.09% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 הראל פנסיה כללית שיקלי טווח קצר - הראל פנסיה כללית -0.17% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי- מדדי מניות - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה -0.25% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
15 הראל פנסיה כללית מחקה מדד s&p - הראל פנסיה כללית -0.48% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
16 מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 - מנורה מבטחים פנסיה -0.66% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
17 איילון מיטב פנסיה כללית מחקה מדד S&P500 - איילון מיטב פנסיה כללית -0.69% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
18 הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה - הראל פנסיה כללית -0.99% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
19 הראל פנסיה כללית הלכה - הראל פנסיה כללית -1.43% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
20 אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה" - אלטשולר שחם פנסיה כללית -1.81% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
21 מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 - מנורה מבטחים משלימה -2.00% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
22 כלל פנסיה משלימה מניות - כלל פנסיה משלימה -2.06% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
23 כלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות - כלל פנסיה משלימה -2.08% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
24 מגדל מקפת משלימה מחקה מדד S&P500 - מגדל מקפת משלימה -2.12% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
25 מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה - מגדל מקפת משלימה -2.41% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
26 הראל פנסיה כללית מניות מניות - הראל פנסיה כללית -2.59% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
27 מנורה מבטחים פנסיה מחקה מדד S&P500 - מנורה מבטחים פנסיה -2.70% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
28 מנורה מבטחים משלימה חו"ל - מנורה מבטחים משלימה -3.26% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
29 הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S&P500 - הפניקס פנסיה משלימה -3.41% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
30 מנורה מבטחים משלימה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי - מנורה מבטחים משלימה -3.45% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
31 מנורה מבטחים משלימה מחקה מדד S&P500 - מנורה מבטחים משלימה -3.69% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
32 אינפיניטי מקיפה הלכה - אינפיניטי פנסיה מקיפה -3.77% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
33 אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות - אלטשולר שחם פנסיה כללית -5.29% 0.00% 0.00% 0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.18% 5.65% 4.26% 0.11
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!