הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל

תשואות הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל:

 • תשואה בחודש אפריל: -3.97%
 • תשואה מתחילת השנה: -7.56%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.23%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.36%

השוואת תשואות בין "הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12882
 • שם פוליסה: הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 70(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.15%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.97%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.99%
 • מדד שארפ: 0

פירוט הרכב הנכסים:

 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.78%
 • פיקדונות: 1.55%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 43.37%
 • קרנות נאמנות: 8.00%
 • נכסים אחרים: 3.30%

למעלה!