שאלות ותשובות / מהי קרן השתלמות?

בקיצור: קרן השתלמות זה המוצר הכי טוב לחיסכון! קרן השתלמות הוא המוצר היחידי שניתן למשוך את הכסף לפני פנסיה, בתשלום אחד! פטור מלא ממס על הרווחים!! לעומת קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה – בהם ניתן למשוך את הכסף רק בקצבה ורק בגיל בפרישה.

ובהרחבה : קרן השתלמות היא למעשה קופת גמל לטווח בינוני שנועדה במקור למימון השתלמות מקצועית ומשמשת כיום בעיקר כחסכון. לקרן יכולים להפריש עצמאיים ושכירים, והיא אפיק החסכון היחיד כיום שאינו מיועד לגיל פרישה ומעניק הטבות מס.

שכיר רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 2.5% מהכנסתו, עד לתקרת שכר חודשית של 15,712 ש"ח (מעודכן לשנת 2015). בנוסף, רשאי מעסיקו להפקיד עבורו עד פי שלוש (דהיינו 7.5% נוספים).

עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות עד 7% מהכנסתו החייבת בפועל, עד לתקרת הכנסה שנתית של 263,000 ש"ח (מעודכן לשנת 2015). מתוכם 4.5% האחרונים מוכרים לו כהוצאה.

את הכספים ניתן למשוך ללא תשלום מס לאחר שלוש שנים למטרת השתלמות מוכרת (באישור רשויות המס) או אם הגיע החוסך לגיל פרישה.
לאחר שש שנים ניתן למשוך את הכספים לכל מטרה וליהנות מהטבת המס.