שאלות ותשובות / מה זה תשואה מצטברת לפני דמי ניהול?

תשואה מצטברת לפני דמי ניהול, מתייחסת לאחוז הרווח שהצליח הגוף שמנהל את קרן ההשתלמות או קופת הגמל להרוויח עבור החוסכים שלו בתקופה מסוימת מבלי להפחית מהרווח הזה את דמי הניהול שהוא גבה מהם במהלך התקופה.

דמי הניהול הם הכסף שאתם משלמים לגוף שמנהל עבורכם את קופת הגמל או קרן ההשתלמות. דמי הניהול מחושבים כאחוז מסוים מסך החיסכון ו/או מההפקדות השוטפות.

מערכת הגמל-נט, המשמשת בסיס להשוואת תשואות בין כל קופות גמל וכל קרנות ההשתלמות בשוק, משתמשת בנתון של תשואה מצטברת לפני דמי ניהול כדי לבצע השוואת תשואות בין הקופות והקרנות השונות.