קרן השתלמות לעצמאים: הטבת המס ותקרת ההפקדה לשנת 2023

ע”פ פקודת מס הכנסה, רשאי עצמאי להפקיד למוצר החיסכון קרן השתלמות עד 7% מהכנסתו השנתית.

עבור 2.5% הראשונים אין הוא זכאי להטבת מס, אולם 4.5% הנותרים יוכרו לו כ- “הוצאה מוכרת”, והוא יזכה עבורם בהטבת מס בגובה המס השולי שלו.

ההכנסה השנתית המקסימלית שעבורה יכול העצמאי להפריש משכרו ולזכות בהטבת המס, נכון לשנת 2023, היא 283,905 ₪.

גם אם לא הגיע העמית לתקרת ההכנסה השנתית (כאמור 283,905 ₪) הוא רשאי להפקיד בשנה לקרן השתלמות עד 19,920 ₪ ולזכות בפטור ממס רווחי הון על הרווחים שיצבור עד למשיכת הקרן בתום שש שנים מההפקדה הראשונה.

קרן ההשתלמות היא למעשה האפיק האחרון הקיים בשוק אשר מאפשר למשקיע לא לשלם על רווחיו “מס רווחי-הון”, העומד כיום ברוב המקרים על25% מהרווח הריאלי (מלבד אפיקים שקליים שם המס הוא 15% מהרווח הנומינלי).

לדוגמה:

אם הכנסתו השנתית בשנת 2013 הייתה 200,000 ₪, הוא רשאי להפקיד עד 7% ממנה (שהם 14,000 ש”ח) לקרן השתלמות ולזכות בהטבת מס:

הפקדת 2.5% הראשונים (5,000 ₪) לא תזכה אותו בהטבת מס, אולם הפקדת 4.5% הבאים (9,000 ₪) יחשבו לו כהוצאה מוכרת והוא יזכה בהטבת מס עבור ההפקדה לקרן השתלמות. הטבת המס תהיה כאמור בגובה המס השולי שלו: אם נניח לדוגמה מס שולי של 25%, אזי שווי ההטבה הינו 2,225 ₪ (שהם 25% מגובה ההפקדה).

בנוסף, רשאי העצמאי שבדוגמה להפקיד לקרן ההשתלמות עוד 4,120 ₪ (כאמור, להשלים את גובה ההפקדה השנתית ל- 18,120 ₪) ולזכות באפשרות להרוויח על השקעתו ללא תשלום מס על הרווחים.

הפקדה של כל סכום מעבר ל- 18,120 ₪ בשנת 2013, לא תזכה בהטבת מס ותחוייב במס בשיעור של 25% על הרווח הראלי (הרווח בניכוי עליית מדד המחירים בתקופה הרלוונטית).

קרן ההשלמות נפדת רק לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה, למעט המקרים הבאים:

  1. הגעה לגיל פרישה+שלוש שנות וותק.
  2. לצורך השתלמות מוכרת+שלוש שנות וותק.
  3. תשלום מס של 35% אחוז מהסכום שנצבר.
  4. במקרה של פטירה, יועבר הסכום במלואו ליורשים.

לכן, מומלץ לעצמאים חדשים להפקיד לפחות הפקדה ראשונית לקרן השתלמות כדי שיוכלו להתחיל לצבור וותק.

 

להלן דוגמא לטבלת תשואות של קרנות השתלמות באפיק מנייתי:


מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.


 


כתיבת תגובה