משיכת קופת גמל “קטנה” עד 8,000 ₪ ללא קנס

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות המאפשרות לבעלי החשבונות הקטנים במוצר החיסכון לטווח ארוך – קופת גמל, למשוך את כספם באופן קבוע ומיידי, בלי צורך לחכות לגיל פרישה וללא תשלום מס של 35% על משיכת הכסף.

לפי התקנות הישנות, רק עמית אשר הפקיד כספים לקופת הגמל שלו לפני ינואר 2008 ובקופת הגמל שלו יש יתרה צבורה של עד 7,000 ₪, יכל למשוך אותה באופן מיידי פטור ממס וללא תשלום קנס.
כעת לפי התקנות החדשות שאושרו, הועלתה התקרה של הכסף הצבור בקופה לכ- 8,000 ₪, והותר למשוך כספים מקופות שלא הופקדו להם כספים חדשים אחרי ה- 1.12.012 או שהועברו להם כספים מקופה אחרת לאחר ה- 1.1.2013.

התקנות חלות על קופות גמל לתגמולים, לחיסכון, קופות גמל אישיות לפיצויים ועכשיו גם קרנות פנסיה וותיקות.

חשוב להבהיר:

אם לעמית יש שני חשבונות בקופות גמל שונות המנוהלות ע”י אותו גוף מוסדי, שסך הצבירה בשניהם עולה על 8,000 ₪, הוא לא יוכל למשוך את הכספים ללא תשלום מס של 35%.

אם ללקוח יש קופת גמל אשר סך הצבירה בה נמוך מ-8,000 ₪ אולם רק חלק מהכסף הופקד לפני 1.1.2012, הוא יוכל למשוך רק את החלק המורכב מכספי התגמולים שהופקד לפני 2012 ללא תשלום המס.

חשוב מאד לציין שהחל מה-1.1.2016, פרסמה המפקחת על הביטוח והחיסכון, תקנות אשר לפיהן רשאי הגוף המוסדי שמנהל את כספי הגמל, לגבות מהחוסכים דמי ניהול מינימליים של 72 ₪ לשנה (שהם 6 שקלים לחודש) עבור כל חשבון המנוהל על שמו. מדובר בשינוי של המדיניות הישנה של משרד האוצר שהתירה לגופים המוסדיים לגבות דמי ניהול בגובה של עד 1.1% מסך הכסף הצבור בקופת הגמל.
לחוסך שמחזיק קופת גמל קטנה עם סך צבור של כ- 1,000 ₪, מדובר בדמי ניהול של כ- 7.2% לשנה!

אם אתם בעלי קופת גמל קטנה של כמה עשרות או מאות שקלים העומדים בקריטריונים למשיכה, אל תמתינו ופנו מיד לחברה המנהלת כדי למשוך את הכסף, דמי הניהול המינימליים פשוט “יאכלו” לכם את החיסכון.

חשבונות של עמיתים שנותק עימם הקשר (“חשבונות אבודים”) ישלמו דמי ניהול של 0.3% עד שיחודש הקשר עם בעליהם.

על-פי נתוני האוצר ישנם כ-3 מיליון חשבונות של קופות גמל עם צבירה של עד 8,000 ₪. מדובר בכ-40% מסך החשבונות של קופות הגמל המהווים כ- 2.5 מיליארד ₪ (כ-1.5% מסך השווי הכללי של קופות הגמל בלבד).

החברות המנהלות את קופות הגמל חויבו לשלוח לעמיתים הודעה בכתב המיידעת אותם על זכותם למשוך את הכספים מהחשבונות הללו (המוכנים בשפה המקצועית: “חשבונות קטנים”), ובנוסף ליידע אותם בדבר דמי הניהול המינימליים שיחולו על החשבונות הללו החל מה- 1/1/2016.

כמו כן, מחויבות החברות המנהלות את קופות הגמל לפרסם באתר האינטרנט שלהם דברי הסבר ואת פירוט הדרכים למשיכת הכספים מהחשבונות הקטנים.

העמיתים שיבקשו למשוך את הכספים יוכלו לעשות זאת ע”י שליחת המסמכים הבאים לכתובת המייל או הפקס של החברה המנהלת את קופת הגמל שלהם:

 1. טופס בקשה חתום למשיכת הכספים
 2. העתק מתעודת הזהות של העמית
 3. העתק של צ’ק מבוטל או טופס מהבנק הכולל את פרטי חשבון של העמית.

העברת הכספים לחשבון העמית תתבצע תוך 10 ימי עסקים מהיום בו העביר העמית את הבקשה לקופה במלואה ובאופן תקין. במקרה של איחור בהעברת הכספים לזכאים כנדרש, תשלם הקופה ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפריים +4.5% לשנה

אם לדעתכם יתכן ויש לכם או לקרוביכם שנפטרו כספים שהופקדו לקופות גמל ואיבדתם עימם קשר, אנו מפנים אותכם למאמר שפרסמנו ויסייע לכם: איתור כספים אבודים.

שימו לב:

» תקנות אלו אינן רלוונטיות לכספים שנצברו בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה חדשות או ביטוחי מנהלים.
» הסכום המקסימלי המותר למשיכה (8,000 ₪), צמוד למדד המחירים לצרכן.

בברכה
צוות אתר מיי גמל-נט.


השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם, כדי לתת לכם ייעוץ מקצועי, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.


  קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון


  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו לאתר מיי גמל נט מהטלפון או ממחשב ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.


  גם זה עשוי לעניין אותך:


  3 מחשבות על “משיכת קופת גמל “קטנה” עד 8,000 ₪ ללא קנס”

  1. אני בגיל 62 המעסיק שלי עיריית רהט .
   התחלת עבודה בשנת 1990 ועד כה ,
   על שמי קופת גמל מס’ חשבון 5948242 הסך : 4,148 ש”ח,
   חב’ הראל
   הקופה לא פעילה וברצוני למשוך אותה ,
   כיצד עלי לעשות בכדי לקבל את הסכום מבלי לשלם על זה מס משיכה

   הגב
  2. שלום איברהים

   קח טופס פדיון מהראל תמלא עם צילום ת.ז שלך וצ’ק מבוטל ותשלח לקופה במייל או פקס.ותקבל את הכסף פטור ממס.
   בגילך כל קופת גמל מעל 5 שנים פטורה ממס בכל סכום ולא רק לפי הוראת שעה.
   בהצלחה.

   הגב
  3. שלום, עליך לפנות ישירות להראל או ליועץ פנסיוני מורשה על מנת לקבל תשובה מלאה ונכונה לשאלתך.

   הגב

  כתיבת תגובה