כל מה שצריך לדעת על דמי הבראה

שלום לכולם.

בגדול, כל עובד שכיר שהשלים שנת עבודה אצל מעסיקו, זכאי לדמי הבראה.

כיום מקובל לשלם את דמי ההבראה באחת ממשכורת חודשי הקיץ: יוני-אוגוסט.

המעסיק רשאי לשלם את דמי ההבראה באופן חלקי 1/12 מדי חודש- אם הדבר מצוין בחוזה העסקה של העובד ומופיע גם כסעיף נפרד בתלוש המשכורת.

דמי ההבראה ליום המשולמים כיום לעובד במגזר הפרטי, עומדים החל מספטמבר 2023 על 418 ₪ ליום.
דמי ההבראה ליום המשולמים כיום לעובד במגזר הציבורי (כולל גמלאים עובדי מדינה המקבלים פנסיה תקציבית), עומדים החל מספטמבר 2023 על כ- 471 ₪ ליום.

מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד מחושבים בהתאם לוותק השנים שצבר בעבודתו הנוכחית:
צבירת ימי ההבראה משתנה בין עובד במגזר הפרטי לעובד במגזר הציבורי:

שנות וותק של העובד במגזר הפרטי מספר ימי ההבראה שנות וותק של העובד במגזר הציבורי מספר ימי ההבראה
1 5 1-3 7
1-3 6 4-10 9
4-10 7 11-15 10
11-15 8 16-19 11
16-19 9 20-24 12
20 ומעלה 10 25 ומעלה 13

עובד אשר עובד משרה חלקית צובר זכאות לדמי הבראה לפי חלקיות משרתו, כאשר ממוצע של 43 שעות שבועיות או 186 שעות חודשיות, מהווה את הרף של “משרה מלאה”.

עובדים בענפי הניקיון והאחזקה, גני ואולמות אירועים, ושמירה ואבטחה זכאים לדמי הבראה מוגדלים:

ענף שנות וותק מספר ימי הבראה
(*החל משנת 2014)
תשלום עבור יום הבראה בודד
אולמות וגני אירועים 1 5 418 ש”ח
2-5 7
6 ומעלה 10
שמירה ואבטחה 1-3 7 471 ש”ח
4-10 9
11-15 10
16-19 11
20-24 12
25 ומעלה 13
ניקיון ואחזקה 1-3 7 471 ש”ח
4-10 9
11-15 10
16-19 11
20-24 12
25 ומעלה 13

עובד שעתי בענף השמירה והאבטחה זכאי לתשלום דמי הבראה מדי חודש (כפול אחוז המשרה).
עובד קבלן, אשר נשאר לעבוד באותו מקום, תחת קבלן אחר, לא מאבד את הוותק שצבר לדמי הבראה.

עובד שפוטר או התפטר והעסקתו הסתיימה בפועל לאחר תום שנת עבודה אחת, זכאי לדמי הבראה.
אולם, אם בעת הודעת ההתפטרות או הפיטורין לא השלים העובד שנת עבודה מלאה, רשאי המעסיק לוותר על עבודתו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, לשלם לו שכר עבר ימי ההודעה המוקדמת, ואז העובד אינו זכאי לדמי הבראה.

המעסיק רשאי לשלם לעובד את דמי ההבראה כתוספת למשכורת, או לממן לעובד נופש על חשבונו (לפחות בעלות התשלום הקבוע בהסכם הקיבוצי), וזאת בהסכמת העובד בלבד.
מימון הנופש נחשב כתשלום לצרכי מס, והמס על כך ינוכה מתוך השכר.

אם השלים העובד יותר משנה כאשר הגיע זמן תשלום דמי ההבראה בפעם הראשונה אצל המעסיק, תחושב זכאותו לפי מספר החודשים המצטבר שעבד חלקי 12.  לדוגמא: נניח עובד במגזר הפרטי אשר השלים שנה וחצי אצל המעסיק, העובד זכאי לתשלום של: 5 ימים X  418 ש”ח (18/12) השווה ל- 3,135 ש”ח.

חשוב לציין שחישוב הוותק בעבודה לנשים לצורך זכאות לדמי ההבראה, כוללת גם את תקופת חופשת לידה.

גמלאים עובדי מדינה המקבלים פנסיה תקציבית, זכאים גם הם לדמי הבראה המשולמים להם בקצבת חודש יוני.

כמו כל תשלום שכר רגיל, גם דמי הבראה חייבים בתשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי, וביטוח בריאות.
הם אינם נלקחים בחשבון בחישוב הזכאות של העובד לפיצויי פיטורין. כמובן שהמעסיק רשאי מרצונו להגדיל את ההפרשה לדמי ההבראה מעבר למינימום המופיע בטבלה.

דמי ההבראה מגיעים לכם ע”פ חוק. אם לא קיבלתם אותם כדין ובקשתכם לקבלם לא נענתה ע”י המעסיק אתם יכולים להגיש על כך תלונה למינהל הסדרה ואכיפה, במשרד הכלכלה או לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה.


מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”. גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.מחשבה 1 על “כל מה שצריך לדעת על דמי הבראה”

כתיבת תגובה