קרנות-השתלמות

קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר 0.36% 0.86% 1.43% 0.60% 0.23 317 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.31% 0.80% 1.41% 0.58% 0.21 195 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר -0.32% -0.15% 0.63% 0.37% -0.95 91 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר -0.38% 0.45% 1.06% 0.43% -0.41 215 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר -0.41% -0.33% 0.15% 0.62% -1.64 94 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות שקלי טווח קצר -0.60% -0.42% 0.09% 0.62% -1.58 158 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 רעות שיקלי -5.23% -6.09% -1.89% 0.41% -0.46 31 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.90% -0.70% 0.41% 0.52% -0.66% 157
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!