קרנות-השתלמות

קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל השתלמות שקלי טווח קצר -0.04% 0.65% 1.07% 0.58% 0.17 162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר -0.07% 0.18% 0.99% 0.37% -0.13 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר -0.14% 0.47% 0.88% 0.60% -0.10 247 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר -0.16% 0.16% 0.48% 0.62% -0.94 79 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות שקלי טווח קצר -0.27% 0.10% 0.54% 0.62% -0.73 145 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר -0.30% 0.61% 1.09% 0.43% 0.00 202 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 רעות שיקלי -1.56% -0.19% 3.33% 0.41% -0.01 36 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.36% 0.28% 1.20% 0.52% -0.25% 133
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!