קופת-גמל-להשקעה

קופת גמל להשקעה - שריעה

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים
1 הפניקס גמל להשקעה שריעה 1.70% 0.48% 0.64% 5 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.70% 0.48% 0.64% 5
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!