קופת-גמל-להשקעה

קופת גמל להשקעה - כספית

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים
1 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי -0.02% 0.22% 0.60% 80 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.02% 0.22% 0.60% 80
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!