קופות-גמל

קופת גמל - מסלול עוקב

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש גמל מחקה מדד S&P500 11.74%     0.35% 0.00 531 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל תמר מחקה מדד s&p 500 10.49%     0.41% 0.00 189 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס גמל מחקה מדד s&p500 9.90%     0.52% 0.00 2,128 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אלפא מור תגמולים מעורב מחקה מדדים 7.92% 14.79% 24.52% 0.43% 0.70 5 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד S&P500       0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 10.01% 3.70% 6.13% 0.43% 0.18% 713
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!