קופות-גמל

קופת גמל - מסלול הלכתי

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול כהלכה 3.63% 14.93% 25.11% 0.63% 0.75 119 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל הלכה 3.25% 16.93% 26.64% 0.52% 0.75 174 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) 1.93% 13.17% 23.09% 0.52% 0.64 94 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 פסגות גדיש הלכה 1.39% 13.54% 22.57% 0.70% 0.61 166 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים תגמולים הלכה 0.29% 10.48% 20.00% 0.53% 0.53 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.10% 13.81% 23.48% 0.58% 0.66% 118
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!