קופות-גמל

קופת גמל - מט"ח

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט גמל חו"ל -1.75% 12.19% 25.04% 0.53% 0.77 45 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 סלייס גמל קופת גמל לחסכון חו"ל חו"ל -2.93%     0.93% 0.00 3 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל לתגמולים ולפיצויים חו"ל -4.38% 2.56% 11.81% 0.57% 0.32 8 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים תגמולים חו"ל -5.23%     0.26% 0.00 4 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 פסגות גדיש חו"ל       0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.57% 3.69% 9.21% 0.57% 0.27% 15
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!