קופות-גמל

קופת גמל - אג"ח ממשלתי

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים 2.52% 7.43% 15.60% 0.63% 0.56 48 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל 1.88% 8.98% 13.55% 0.46% 0.95 107 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 1.16% 8.88% 14.00% 0.67% 0.97 356 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1.08% 4.83% 6.58% 0.65% 0.50 157 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.67% 3.17% 7.87% 0.39% 0.54 13 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
6 אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל -0.13% 2.69% 6.63% 0.50% 0.30 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל -0.44% 0.09% 3.57% 0.50% 0.11 28 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלת ישראל -0.72% 2.37% 7.57% 0.46% 0.25 113 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות -0.76% 3.62% 7.38% 0.40% 0.29 38 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
10 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי -0.94% 4.30% 9.60% 0.59% 0.33 89 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה -3.78% 2.22% 6.86% 0.67% 0.05 24 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.05% 4.42% 9.02% 0.54% 0.44% 92
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!