קופות-גמל

קופת גמל - אג"ח ממשלתי

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות -2.76% 2.74% 9.69% 0.67% 0.45 308 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל -2.82% 2.50% 9.20% 0.46% 0.39 100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל -3.23% -1.19% 3.58% 0.39% -0.03 12 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
4 עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות -4.97% -2.45% 2.47% 0.40% -0.13 34 ההצטרפות מוגבלת לסקטור מסויים
5 אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל -4.98% -4.53% -1.28% 0.50% -0.61 26 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל -5.18% -1.15% 2.12% 0.65% -0.18 139 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל -5.69% -3.29% 0.38% 0.50% -0.29 27 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלת ישראל -6.50% -4.67% 1.21% 0.46% -0.28 100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי -6.64% -4.80% 2.76% 0.59% -0.21 83 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה -7.47% -7.30% -0.37% 0.67% -0.44 30 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים -8.46% -2.87% 6.35% 0.63% -0.01 53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.34% -2.46% 3.28% 0.54% -0.12% 83
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!