קופות-גמל

מרכזית לפיצויים - ללא מניות

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות -3.58% 3.67% 11.30% 0.77% 0.41 53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות -3.98% 4.82% 13.98% 0.81% 0.44 17 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות -6.44% -4.14% 1.86% 0.60% -0.23 39 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.67% 1.45% 9.05% 0.73% 0.21% 36
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!