קופות-גמל

מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי טווח קצר

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב פיצויים - טווח קצר 1.58% 1.77% 2.07% 0.53% -0.05 4 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר -0.13% 0.09%   0.68% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.73% 0.93% 2.07% 0.61% -0.05% 2
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!