קופות-גמל

מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי טווח קצר

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש פיצויים - טווח קצר 0.27% 0.46% 0.68% 0.50% 0.03 4 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר -0.34% 0.22%   0.53% 0.00 1 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.04% 0.34% 0.34% 0.52% 0.02% 2
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!