כלל תמר שקלים

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: שיעור החשיפה לנכסים שקליים יהיה לפחות 90% מסך הנכסים. אין השקעה במניות.

תשואות כלל תמר שקלים:

 • תשואה בחודש פברואר: -2.73%
 • תשואה מתחילת השנה: -1.32%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.30%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -8.65%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -1.39%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.53%

השוואת תשואות בין "כלל תמר שקלים" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל שקלי -2.53% -4.37% 4.01% 0.48% -0.17 135 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול שקלי -5.35% -5.28% 1.04% 0.54% -0.44 143 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר שקלים -6.30% -8.65% -1.39% 0.53% -0.56 227 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.73% -6.10% 1.22% 0.52% -0.39% 168

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 592
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 227 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.69%
 • מדד שארפ: -0.56
 • נכסים לא סחירים: 8.99%
 • נכסים בארץ: 84.30%
 • חשיפה למט"ח: 5.94%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.58%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.09%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.63%
 • פיקדונות: 0.24%
 • הלוואות: 5.46%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 10.36%
 • קרנות נאמנות: 1.98%
 • נכסים אחרים: -0.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!