כלל תמר שקלים

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: שיעור החשיפה לנכסים שקליים יהיה לפחות 90% מסך הנכסים. אין השקעה במניות.

תשואות כלל תמר שקלים:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 0.18%
 • תשואה מתחילת השנה: -7.49%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.86%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -5.85%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.02%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.47%

השוואת תשואות בין "כלל תמר שקלים" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש גמל שקלי -2.80% -0.84% 5.53% 0.49% 0.09 132 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול שקלי -5.29% -2.60% 3.15% 0.53% -0.17 156 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר שקלים -6.86% -5.85% 0.02% 0.47% -0.43 244 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.98% -3.10% 2.90% 0.50% -0.17% 178

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 592
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 244 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.11%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.92%
 • מדד שארפ: -0.43
 • נכסים לא סחירים: 8.96%
 • נכסים בארץ: 94.09%
 • חשיפה למט"ח: 5.27%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.45%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.66%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.44%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.11%
 • פיקדונות: 0.18%
 • הלוואות: 5.03%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 11.38%
 • קרנות נאמנות: 1.82%
 • נכסים אחרים: 0.91%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!