פנסיה

פנסיה כללית מסלול מיועד לפורשים בשנה מסויימת

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 - מנורה מבטחים משלימה -5.02% 9.99% 21.21% 0.47 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 - מנורה מבטחים משלימה -5.69% 10.63% 22.94% 0.45 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 - מנורה מבטחים משלימה -5.74% 6.33% 15.71% 0.36 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 - מנורה מבטחים משלימה -5.99% 12.96% 26.34% 0.45 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 - מנורה מבטחים משלימה -6.30% 12.96% 26.37% 0.46 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 - מנורה מבטחים משלימה -6.66% 12.11% 24.92% 0.41 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 - מנורה מבטחים משלימה -6.75% 11.58% 24.52% 0.41 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 - מנורה מבטחים משלימה -6.99% 12.35% 24.92% 0.40 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.14% 11.11% 23.37% 0.43
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!