פנסיה

פנסיה כללית מסלול מיועד לפורשים בשנה מסויימת

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 - מנורה מבטחים משלימה 9.69% 28.73% 43.77% 0.91 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 - מנורה מבטחים משלימה 9.62% 29.05% 43.25% 0.86 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 - מנורה מבטחים משלימה 9.32% 28.33% 42.85% 0.86 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 - מנורה מבטחים משלימה 8.88% 27.80% 42.38% 0.87 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 - מנורה מבטחים משלימה 8.76% 28.45% 43.51% 0.92 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 - מנורה מבטחים משלימה 7.75% 24.18% 37.64% 0.93 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 - מנורה מבטחים משלימה 6.99% 21.53% 33.56% 0.94 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 - מנורה מבטחים משלימה 4.77% 17.21% 26.43% 0.83 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.22% 25.66% 39.17% 0.89
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!