פנסיה

פנסיה כללית מסלול הלכתי

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון מיטב כללית- מסלול הלכה - איילון מיטב פנסיה כללית 8.81% 14.78% 21.14% 0.82 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מקפת משלימה הלכה - מגדל מקפת משלימה 5.18% 17.22% 26.32% 0.74 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה - פסגות קרן פנסיה כללית -- -- -- 0.66 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.00% 16.00% 23.73% 0.78
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!