פנסיה

פנסיה כללית מסלול אגח טווח קצר

דירוג שם תשואה
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר - הפניקס פנסיה משלימה -0.22% 0.35% 0.63% -0.35 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר - מגדל מקפת משלימה -0.25% 0.64% 0.93% -0.03 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.24% 0.50% 0.78% -0.19
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!