פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול שיקלי טווח קצר -0.11% 0.37% 1.13% 0.88% 0.03 631 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר -0.20% 0.39% 0.60% 0.48% -0.30 209 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול שקלי טווח קצר -0.30% 0.06% 0.38% 0.87% -0.85 179 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר -0.32% 0.04% 0.41% 0.94% -0.80 139 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.23% 0.22% 0.63% 0.79% -0.48% 289
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!