פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון - עד 20% מניות

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל אג"ח עד 20% מניות -2.60% 7.31% 15.32% 0.79% 0.40 6,172 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות -7.79% -1.68% 3.11% 0.72% -0.19 23 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.20% 2.82% 9.22% 0.76% 0.11% 3,098
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!