פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון - עד 10% מניות

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות -3.59% 5.28% 13.06% 0.81% 0.48 1,661 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות -6.18% 0.82% 9.19% 1.00% 0.16 2,800 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.89% 3.05% 11.13% 0.91% 0.32% 2,231
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!