פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון - מניות חו"ל

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 -3.90% 27.90% 48.05% 0.69% 0.63 593 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל -12.37% 21.43% 43.65% 0.82% 0.48 235 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -8.14% 24.67% 45.85% 0.76% 0.56% 414
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!