פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח חו"ל -5.53% 1.91% 8.39% 0.78% 0.12 21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -8.80% -3.19% 3.34% 0.51% -0.16 171 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.17% -0.64% 5.87% 0.65% -0.02% 96
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!