פוליסות-חיסכון

פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח חו"ל -2.76% 0.54% 7.09% 0.78% 0.08 20 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -10.82% -12.33% -0.38% 0.51% -0.35 143 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.79% -5.90% 3.36% 0.65% -0.14% 82
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!