מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

תשואות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 1.26%
 • תשואה מתחילת השנה: -5.95%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.81%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.33%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.23%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%

השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9535
 • שם פוליסה: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 965 (במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.81%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.85%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.90%
 • מדד שארפ: 0.34
 • נכסים לא סחירים: 36.69%
 • נכסים בארץ: 68.05%
 • חשיפה למט"ח: 17.90%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.03%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.07%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.25%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.36%
 • הלוואות: 18.51%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 3.69%
 • קרנות נאמנות: 2.76%
 • נכסים אחרים: 16.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!