מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואות מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 1.20%
 • תשואה מתחילת השנה: -6.83%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.57%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.97%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.80%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.06%

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9606
 • שם פוליסה: מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 6,772 (במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.09%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.99%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.04%
 • מדד שארפ: 0.34
 • נכסים לא סחירים: 22.55%
 • נכסים בארץ: 67.51%
 • חשיפה למט"ח: 13.04%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.53%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.13%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.45%
 • הלוואות: 9.59%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 7.72%
 • קרנות נאמנות: 1.15%
 • נכסים אחרים: 9.30%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!