הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואות הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש אפריל: -1.29%
 • תשואה מתחילת השנה: -3.23%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.99%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.50%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.87%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9565
 • שם פוליסה: הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,065(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.01%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.78%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.87%
 • מדד שארפ: 0.85

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.99%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.91%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.08%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.78%
 • פיקדונות: 0.30%
 • הלוואות: 16.71%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 4.05%
 • קרנות נאמנות: 4.24%
 • נכסים אחרים: 6.93%

למעלה!