הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואות הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש יוני: -2.02%
 • תשואה מתחילת השנה: -7.60%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.62%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.43%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.20%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9565
 • שם פוליסה: הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,999(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.52%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.37%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.83%
 • מדד שארפ: 0.55

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.44%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.95%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.07%
 • פיקדונות: 0.33%
 • הלוואות: 18.49%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 4.73%
 • קרנות נאמנות: 3.91%
 • נכסים אחרים: 8.00%

למעלה!