הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

תשואות הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 1.00%
 • תשואה מתחילת השנה: -6.57%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.48%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.81%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.30%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9566
 • שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 914 (במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.82%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.59%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.04%
 • מדד שארפ: 0.32
 • נכסים לא סחירים: 34.09%
 • נכסים בארץ: 72.53%
 • חשיפה למט"ח: 17.04%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.89%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.24%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.07%
 • פיקדונות: 0.34%
 • הלוואות: 21.39%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 6.57%
 • קרנות נאמנות: 3.03%
 • נכסים אחרים: 8.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!