הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש יוני: -1.02%
 • תשואה מתחילת השנה: -6.54%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.42%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.78%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.41%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9589
 • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 44(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.44%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.30%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.24%
 • מדד שארפ: 0.53

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.16%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.50%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.66%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.97%
 • פיקדונות: 0.56%
 • הלוואות: 7.96%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 8.03%
 • קרנות נאמנות: 2.71%
 • נכסים אחרים: 2.46%

למעלה!