הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש פברואר: -1.68%
 • תשואה מתחילת השנה: -0.35%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.35%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.26%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.33%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9588
 • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10 (במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.10%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.71%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.28%
 • מדד שארפ:
 • נכסים לא סחירים: 1.62%
 • נכסים בארץ: 85.80%
 • חשיפה למט"ח: 13.28%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.87%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.93%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.43%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.04%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 4.68%
 • קרנות נאמנות: 1.85%
 • נכסים אחרים: 0.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!