הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה:

 • תשואה בחודש אפריל: -0.52%
 • תשואה מתחילת השנה: -3.23%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.44%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.48%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.24%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9588
 • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 12(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.05%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.80%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.49%
 • מדד שארפ: 0.56

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.18%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.40%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.82%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.18%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 3.36%
 • קרנות נאמנות: 2.24%
 • נכסים אחרים: 1.82%

למעלה!